Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
APARTMANLARINIZI KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YENİLİYORUZ.

KENTSEL DÖNÜŞÜM;

 KARTAL İNŞAAT FİRMASI TOZKOPARAN İNŞAAT OLARAK;

 Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma, canlandırma, sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır. Özetle kentsel dönüşüm bir kentin dokusun bozan sorunların giderilmesi anlamına geliyor. Gecekondu dönüşüm/kentsel yenileme projelerinde “kent içinde kaçak yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan çöküntü alanlarının gerekli tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden fenni ve sıhhi standartlara haiz bir şekilde yapılandırılması” amaçlanmaktadır.

  

1.Proje temini için belediyeye başvurulur.

2.Deprem risk raporu için lisanslı kuruluşa başvurulur.

3.Deprem risk raporu hazırlanır.

4.Rapor ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il kentsel dönüşüm müd. başvurulur.

5.Bakanlık deprem risk raporu onay yazısını yeklenici firmaya tebliğ eder.

6.Kat malikleri en az 2/3 çoğunlukla bina ortak karar protokolünü imzalar.

7.Bina ortak protokolü il kentsel dönüşüm müdürlüğüne sunulur.

8.Gayrımenkul değerleme raporu ve kira yardımı belgeleri hazırlanır.

9.Bakanlık yeniden inşa ve güçlendirme için kira yardımı yapar.

10.Yeniden inşa için tüm projeler çizilir ruhsa alınır.

11.Yeniden inşa için yüklenici firma ile sözleşme yapılır.

12.Yapımı tamamlanan binanın İskanı alınır.